Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích và vạm phi thu thập thông tin

ARALE PETSHOP cam kết  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Các thông tin khách hàng đăng ký bao gồm: Họ và tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Email chỉ để  truy cập và sử dụng dịch vụ tại www.aralepetshop.vn
Các thông tin về dịch vụ của khách hàng cần cung cấp bao gồm: Tên sản phẩm, Số lượng, Tổng tiền, Thời gian giao hàng, Địa điểm giao hàng.
Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Aralepetshop.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Aralepetshop.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với những mục đích sau đây:
- Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng
- Thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng
- Xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).
- Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn
- Giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Aralepetshop.vn
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Aralepetshop.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hệ thống cửa hàng phụ kiện cho thú cưng ARALE PETSHOP

📍Chi nhánh 1: 731 TÂN SƠN, P12, Q, GÒ VẤP, HCM
PHONE : 028 2253 1199
📍Chi nhánh 2: 604 PHAN VĂN TRỊ, P7, Q.GÒ VẤP, HCM
PHONE : 0979 539453
📍Chi nhánh 3: 232  MINH PHỤNG, P6, Q.6, HCM
PHONE : 0963 1234 40

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau:

+ Gọi điện thoại đến số điện thoại Hotline 0979 164676

+ Gửi Email về địa chỉ mail: thuthaolebk@gmail.com

+ Gặp trực tiếp tại 3 cửa hàng của Arale Petshop:
📍Chi nhánh 1: 731 TÂN SƠN, P12, Q, GÒ VẤP, HCM
PHONE : 028 2253 1199
📍Chi nhánh 2: 604 PHAN VĂN TRỊ, P7, Q.GÒ VẤP, HCM
PHONE : 0979 539453
📍Chi nhánh 3: 232 MINH PHỤNG, P6, Q.6, HCM
PHONE : 0963 1234 40

 Bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay người dùng

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.
+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Aralepetshop.vn được Aralepetshop.vn cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
+ Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2. Không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 trừ trường khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
+ Chúng tôi cam kết  sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin  do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Aralepetshop.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
+ Ban quản lý Aralepetshop.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Aralepetshop.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

 

 

 

Hotline: 0393 611080
zalo