✂️HỌC VIÊN THỰC HÀNH TRÊN CHÓ THẬT MỖI NGÀY TẠI ARALE🐩🐩🐩

Thành quả của các bạn hiện tại là kết quả cho sự cố gắng của chính bản thân và sự truyền đạt tận tâm không dấu nghề của giảng viên Arale 💗

Giai đoạn đi học là khoảng thời gian quý báu để các bạn có thể rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân phát triển 🌟

Trả hình cho câc ba mẹ đã làm mẫu tại Arale nhé 😍

✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️🌟✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️✂️

Arale vẫn đang chiêu sinh học viên ở Gò Vấp và Quận 6

🔥𝘒𝘏Ó𝘈 𝘏Ọ𝘊 𝘒𝘐𝘕𝘏 𝘋𝘖𝘈𝘕𝘏 𝘝À 𝘝Ậ𝘕 𝘏À𝘕𝘏 𝘗𝘌𝘛𝘚𝘏𝘖𝘗 𝘊𝘏𝘖 𝘉Ạ𝘕 𝘕À𝘖 𝘊Ó 𝘕𝘏𝘜 𝘊Ầ𝘜 𝘚𝘌𝘛𝘜𝘗 𝘔Ở 𝘛𝘐Ệ𝘔 🔥

Đăng ký/Tư vấn khóa học 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞/𝐳𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟗𝟕𝟗. 𝟏𝟔.𝟒𝟔.𝟕𝟔

_____________________

𝐀𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘

🏠𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬:

604 Phan Văn Trị, Phường 7, quận Gò Vấp

232 Minh Phụng, Phường 6, Quận 6

731 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0979 164676

#khoahocgrooming #khoahoccattiachohcm #groomingchomeo

#HọcViệnĐàoTạoCắtTỉaLôngThúCưng

#AralePetGroomingAcademy

Bình luận của bạn