𝙈Ừ𝙉𝙂 𝙎𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙃Ậ𝙏 𝘼𝙍𝘼𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙎𝙃𝙊𝙋 𝙈𝙄𝙉𝙃 𝙋𝙃Ụ𝙉𝙂 𝙏𝙍Ò𝙉 5 𝙏𝙐Ổ𝙄- 𝘼𝙍𝘼𝙇𝙀 𝙎𝙄Ê𝙐 𝙎𝘼𝙇𝙀 𝘾𝙃Ạ𝙈 ĐÁ𝙔 𝙇Ê𝙉 ĐẾ𝙉 30%

🔥𝙈Ừ𝙉𝙂 𝙎𝙄𝙉𝙃 𝙉𝙃Ậ𝙏 𝘼𝙍𝘼𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙏𝙎𝙃𝙊𝙋 𝙈𝙄𝙉𝙃 𝙋𝙃Ụ𝙉𝙂 𝙏𝙍Ò𝙉 5 𝙏𝙐Ổ𝙄- 𝘼𝙍𝘼𝙇𝙀 𝙎𝙄Ê𝙐 𝙎𝘼𝙇𝙀 𝘾𝙃Ạ𝙈 ĐÁ𝙔 𝙇Ê𝙉 ĐẾ𝙉 30%🔥

📍Thời gian diễn ra: từ ngày ①⑧/⑥ - ②⓪/⑥

😊Một năm nữa đã qua, Arale Petshop 232 Minh Phụng lại thêm 1 tuổi nữa nhằm tri ân Quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Arale ""trưởng thành"" trong những năm qua.

💥𝘕𝘩â𝘯 𝘥ị𝘱 𝘵𝘩ê𝘮 𝘵𝘶ổ𝘪, 𝘈𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘪ê𝘶 𝘴𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩ạ𝘮 đá𝘺 𝘵ừ 7% - 30% 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘤á𝘤 𝘴ả𝘯 𝘱𝘩ẩ𝘮 𝘬𝘩𝘪 𝘘𝘶ý 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘩à𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘢 𝘴ắ𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘉𝘰𝘴𝘴 𝘵ạ𝘪 𝘵𝘰à𝘯 𝘩ệ 𝘵𝘩ố𝘯𝘨 𝘈𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘗𝘦𝘵𝘴𝘩𝘰𝘱:

✨️#Giảm_giá 30%: các sản phẩm nhà, nệm cho chó mèo

✨️#Giảm_giá 20%: áo quần, dây dắt, vòng cổ

✨️#Giảm_giá 7%: Thức ăn, cát vệ sinh, thuốc, hóa phẩm

✨️#Giảm_giá 10%: các sản phẩm còn lại🔥ĐẶ𝐂 𝐁𝐈Ệ𝐓 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇Ấ𝐓 Ở 𝐀𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐓𝐒𝐇𝐎𝐏 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇Ụ𝐍𝐆:

🎁𝘛Ặ𝘕𝘎 20 𝘗𝘏Ầ𝘕 𝘘𝘜À 𝘎𝘐À𝘕𝘏 𝘊𝘏𝘖 20 𝘒𝘏Á𝘊𝘏 𝘏À𝘕𝘎 𝘔𝘜𝘈 𝘏À𝘕𝘎 ĐẦ𝘜 𝘛𝘐Ê𝘕 𝘛𝘙𝘖𝘕𝘎 𝘕𝘎À𝘠 𝘚𝘐𝘕𝘏 𝘕𝘏Ậ𝘛 18/6/2023: 𝘔Ỗ𝘐 𝘗𝘏Ầ𝘕 𝘘𝘜À 1 𝘛𝘏𝘈𝘕𝘏 𝘛𝘏Ị𝘛 𝘛ƯƠ𝘐 𝘛𝘏𝘌 𝘉𝘖𝘚𝘚 800𝘨𝘳 𝘎𝘐À𝘕𝘏 𝘊𝘏𝘖 𝘊𝘏Ó 𝘏𝘖Ặ𝘊 𝘔È𝘖 - 𝘛Ừ 𝘕𝘏À 𝘛À𝘐 𝘛𝘙Ợ 𝘛𝘏𝘌 𝘉𝘖𝘚𝘚

🎁 ĐƯ𝘈 𝘉𝘖𝘚𝘚 Đ𝘐 𝘚𝘗𝘈 𝘛Ặ𝘕𝘎 ĐỒ 𝘊𝘏Ơ𝘐 𝘛𝘙𝘖𝘕𝘎 3 𝘕𝘎À𝘠 𝘚𝘐𝘕𝘏 𝘕𝘏Ậ𝘛

⭐Sale ngập tràn sản phẩm, cơ hội chỉ trong 3 ngày duy nhất

⭐Khẩn trương mua hàng lên bạn ơi

#sale #giảm_mạnh #giảm_tận_nốc #mua_đồ_cho_thú_cưng_giá_rẻ #sinh_nhật #Arale_Petshop #ưu_đãi_ngập_tràn #tiết_kiệm #ưu_đãi_có_hạn

-------------

🔥🔥Từ ngày 23/4/2023 Arale Petshop Minh Phụng đã dời sang địa điểm mới gần shop củ, mọi người lưu ý để đến mua sắm nhé

Địa chỉ mới Arale Minh Phụng: 232 Minh Phụng, P6, Quận 6

-----------------------------------------------------

𝐀𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐓𝐒𝐇𝐎𝐏 - 𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 𝐒𝐈Ê𝐔 𝐓𝐇Ị 𝐓𝐇Ú 𝐂Ư𝐍𝐆

🏠 CS1: 731 TÂN SƠN, P12, Q, GÒ VẤP, HCM

☎ PHONE : 028 2253 1199

🏠 CS2: 604 PHAN VĂN TRỊ, P7, Q.GÒ VẤP, HCM

☎️PHONE : 0979 539453

🏠CS3: 232 MINH PHỤNG, P6, Q.6, HCM

☎️PHONE : 0937 286 896 - 0963 1234 40

📞HOTLINE : 0393 611080 - 0979 1646 76

📧Email: aralepetshop@gmail.com

🌏Web: www.aralepetshop.vn

💥Shopee: https://shopee.vn/aralepetshop

‼️ 𝘿Ị𝘾𝙃 𝙑Ụ 𝙎𝙋𝘼 𝘾Ắ𝙏 𝙏Ỉ𝘼 𝙇Ô𝙉𝙂 𝙏𝙃Ú 𝘾Ư𝙉𝙂

BOOK lịch làm đẹp trước 1 ngày: 📞 0979 1646 76

‼️𝘿Ị𝘾𝙃 𝙑Ụ 𝙆𝙃Á𝘾𝙃 𝙎Ạ𝙉 𝙏𝙍Ô𝙉𝙂 𝙂𝙄Ữ 𝙏𝙃Ú 𝘾Ư𝙉𝙂

BOOK phòng ngay: 📞 0979 1646 76

‼️ ĐÀ𝙊 𝙏Ạ𝙊 𝙃Ọ𝘾 𝙑𝙄Ê𝙉 𝙂𝙍𝙊𝙊𝙈𝙄𝙉𝙂 - 𝘾Ắ𝙏 𝙏Ỉ𝘼 𝙇Ô𝙉𝙂 𝙏𝙃Ú 𝘾Ư𝙉𝙂

Hotline tư vấn Zalo: 📞 0979 164676

Bình luận của bạn